Phân trang trong react

Phân trang trong react

Giới thiệu Demo luôn cho mọi người hình dung, mình xin chia sẻ cách phân trang và get số lượng tin tức mỗi trang = react (mình lấy ví dụ dữ liệu ở đây là tin tức), theo logic đơn giản, ai cũng làm đượ...


      Cùng tìm hiểu Sealed Classes trong Kotlin

Cùng tìm hiểu Sealed Classes trong Kotlin

I. Mở đầu - Sealed Classes được sử dụng để biểu diễn các hệ thống phân cấp class bị hạn chế, khi một giá trị có thể có một trong các loại từ một tập hợp giới hạn, nhưng không thể có bất kỳ loại nào kh...


      Giới thiệu Swift 5.1 và SwiftUI.

Giới thiệu Swift 5.1 và SwiftUI.

- Trong dịp WWDC2019 vừa diễn ra đầu tháng 6, Apple đã giới thiệu một UI framework mới - SWiftUI. Đây được coi là sự kiện quan trọng nhất được chờ đợi trong WWDC2019. Một con đường hoàn toàn mới trong...


      "Cascading" trong CSS

"Cascading" trong CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, trong đó "Cascading" có nghĩa là "Xếp tầng".